lundi 6 mars 2017

Dionýsios Thráx

Dionýsios Thráx, asi 170 —90 př.n.l., řec. gramatik; autor nejstarši dochované ant. mluvnice (hláskosloví, tvarosloví): Techné grammatiké. Dionysius Exiguus [dy-nýzi-], P- Malý, Nepatrný, asi 500 — 560, cirk. spisovatel, působící jako učitel > Římě. Učinil východiskem nového letopočtu domnělý rok Kristova narození, dionýské hry [dy-], konány jeJnou za rok při slavnostech ve starověkém Řecku, zvi. v Atice, k poctění boha Dionýsa. Na atickém venkově slaveny tzv. Malé nebo Venkovské dionýzie (koncem prosince), v Athénách Velké nebo Městské dionýzie (Šestidenní. zač. dubna).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire