vendredi 3 mars 2017

Couzskě suity

couzskě suity, Partity). Ojedinělé ve svět. hud. tvorbě jsou jeho sonáty a partity pro sólové housle a sólové violoncello; z komorní hudby jsou nejznámější sonáty pro housle a klavír a pro flétnu a klavír. Z orchestrálních děl vyniká 6 Braniborských koncertů, představujících vrcholný typ concerta grossa, dále koncerty pro sólové nástroje (housle, cembalo, flétnu), 4 orchestrální suity a cykly mnohohlasých polyfonních skladeb Hudební obětina a Uměni fugy. — Jako skladatelé vynikli také tři z Bachových synů, Wilhelm Friedmann, Carl Philipp Emanuel a Johann Christian.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire