mardi 7 mars 2017

Baterie

baterie [fr.], seskupení stejných zařízení (např. zdrojů energie, strojů, zbraní) k zvýšení účinku, výkonu; l./yr,.zdroj stejnosměrného el. proudu; a) b. sluneční (solární), zařízení využívající přímé premény zářivé energie na energii el. Využití v družicích. Selénové b. mají účinnost kolem 12%, křemíkové (využívají p-n přechodů) teor. 44%;

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire