mercredi 8 mars 2017

Belsazar

Belsazar, 1538 př.n.l., babylónský král 555-538; porážka Kýrem II. (538) znamenala pád říše, zjevený podle bible Belsazarovi tajemným nápisem „mene tekel ufarsin“ (tj. spočteno, zváženo, rozděleno).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire