mercredi 8 mars 2017

Altomonte Martin

Altomonte Martin, 1657 — 1745, vl. jm Hohenberg, rak. malíř spojující řím. klasicismus s neapolsko-benátským stylem; dílo: fresky v arcibiskupské rezidenci v Salcburku, Dolním Belvedéru ve Vídni, Sankt Florianu, altostratus [lat.], vysoká sloha — zn. As, vrstevnatý oblak někdy průsvitný nebo místy průsvitný ve výškách asi 2 až 6 km.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire