samedi 4 mars 2017

Apeninský poloostrov

Apeninský poloostrov [-ny-], it. Peni-sola di Appennino — poloostrov na J Evropy obklopený Tyrhénským, Li-gurským, Jónským a Jaderským mořem. Na S je ohraničen Pádskou nížinou. A. p. je 1100 km dlouhý a 130 — 300 km široký, rozloha 149 000 km2. Páteří A. p. je h. soustava Apenin (2914 m n.m.); nížiny jen při pobřeží. Již. část je seismický aktivní (činná sopka Vesuv). Středomořské podnebí. Na A. p. je větší část Itálie. Apeniny [-ny-], it. Appennino - h. soustava na Apeninském poloostrově, v Itálii. Navazují na Přímořské Alpy a táhnou se v mohutném oblouku k Mesinskému průlivu v délce 1500 km.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire