dimanche 5 mars 2017

Barlaam a Josafat

Barlaam a Josafat, byz. román neznámého autora asi ze 7,st. Námětem je život Buddhův, vých. látka přejatá byz. křesťanstvím. Lat. verze je z ll.st., mezi středověkými verzemi je i staročeská.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire