mercredi 8 mars 2017

Belsazar

Belsazar, 1538 př.n.l., babylónský král 555-538; porážka Kýrem II. (538) znamenala pád říše, zjevený podle bible Belsazarovi tajemným nápisem „mene tekel ufarsin“ (tj. spočteno, zváženo, rozděleno).

Altomonte Martin

Altomonte Martin, 1657 — 1745, vl. jm Hohenberg, rak. malíř spojující řím. klasicismus s neapolsko-benátským stylem; dílo: fresky v arcibiskupské rezidenci v Salcburku, Dolním Belvedéru ve Vídni, Sankt Florianu, altostratus [lat.], vysoká sloha — zn. As, vrstevnatý oblak někdy průsvitný nebo místy průsvitný ve výškách asi 2 až 6 km.

mardi 7 mars 2017

Čierna hora

Čierna hora, geomorfologický celek na stř. Slovensku v Sl. rudohoří. Jaderná vrchovina (kryst. břidlice, žuly, vápence), nejvyšši Čierna, 1029 m n.m. Čierna nad Tisou, m. ve Východosl. kr., okr. Trebišov. 2238 obyv. Nej-důl. překladové nádraží na bránici s SSSR, hraniční přechod. Pobočky vývozních společností, čierna voda, ř. na již. Slovensku, levo-stranný přítok Malého Dunaje u Veí-kého Ostrova, dlouhý 105 km. povodí 2189 km2.

Baterie

baterie [fr.], seskupení stejných zařízení (např. zdrojů energie, strojů, zbraní) k zvýšení účinku, výkonu; l./yr,.zdroj stejnosměrného el. proudu; a) b. sluneční (solární), zařízení využívající přímé premény zářivé energie na energii el. Využití v družicích. Selénové b. mají účinnost kolem 12%, křemíkové (využívají p-n přechodů) teor. 44%;

Alsasko-Lotrinsko

Alsasko-Lotrinsko, správní celek vytvořený ze dvou samostatných hist. území 1871 po jejich odtržení od Francie a připojení k Německu; zavedena přísná asimilační politika. V.t. Alsasko, Lotrinsko.

Briooi

Briooi [-ony], srbch. Brijuni - dva větší a 11 menších ^vápencových ostrovů v Jaderském moři, v Jugoslávii, 10 km sz. od Puly. Letní sídlo prez. SFRJ.

Dcm. spisovatelka

dcm. spisovatelka, činná v pokrokovém ženském hnuti. Spisy: Paměti wcialístky, Ženská otázka.