dimanche 5 mars 2017

Dezinficiencia

dezinficiencia [lat.], látky ničící mik-kroby; hrubými zásahy do bioplazmy ničí i veškerou živou hmotu (srážení bílkovin, rozpad buněk, prudká oxidace). Proto se používají k usmrcení mikrobů jen na neživých předmětech, dezinsekce [fr.], odhmyzováni - hubení hmyzu a škodlivých členovců hl. chem. prostředky (insekticidy), dezintegrace [lat.], rozklad, rozpad nějakého celku; opak integrace: X.jad. fyz. rozpad at. jádra na dvě či více části, např. interakci s nějakou částicí; fotodezintegrace, d. způsobená fotony; 2. geol. fyz. nebo mech. zvětrávání hornin, rozpad hornin, dezintegrátor [fr. < lat.], rozmělňo-vadlo — nárazový mlýn, který rozmělňuje hrudkovitý i vláknitý materiál pomocí dvou otáčejících se svislých kotoučů, opatřených kolíky nebo bří ty.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire