mercredi 1 mars 2017

Amazonská uížioa

Amazonská uížioa, Amazonia — nížina v Již. Americe, v povodí Amazonky, asi 5 mil. km2. Rozkládá se od And k Atlantskému oceánu, mezi Guayan-skou a Brazilskou vysočinou; je největší aluviální nížinou na zeměkouli. Má rovníkové trop. podnebí s 1500 až 3000 mm srážek ročně. Řídce obydlena. Ve výstavbě transamazonská dálnice pro snazší využiti přir. bohatství. Ambarcumjan Viktor AmazaspoviČ, * 1908. sov. astrofyzik; akad. A V SSSR (1953), zahr. člen ČSAV (1977), zakl. a ředitel Bjurakanské astrofyz. observatoře (od 1946). Studuje vnitřní stavbu hvězd, mlhoviny, hvězdné soustavy a výbuchy v galaktických jádrech. Objevil a popsal hvězdné asociace. Hrdina sociál, práce (1968).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire